Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

จังหวัดจันทบุรี

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี : นั่งเล่น เย็นฉ่ำ ท่ามกลางธรรมชาติ และฝูงปลาพลวง

  3,359

เขาคิชฌกูฏ นมัสการรอยพระพุทธบาท ณ อุทยานแห่งศรัทธา

  5,043

2วัน กับอีก 1คืน ที่จันทบุรี ครั้งแรกที่ไปเลยนะ ^^

  1,947

เสน่ห์เมืองจันท์ จ.จันทบุรี

  4,632

ผ า หิ น กู บ ฤ ดู ฝ น . . . ใ น วั น ที่ มี แ ต่ เ ข า แ ต่ ไ ม่ มี เ ร า

  2,076

วัดโบสถ์เมือง จ.จันทบุรี

  3,251

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

  5,858

วันเดี่ยวก็เที่ยวจันทบุรีได้นะ

  2,656

น้ำตกพลิ้ว น้ำใสๆ เย็นๆ ชื่นกาย.. ชื่นใจ..

  6,382

งบไม่ถึงพันกับ 2วัน1คืน ที่น้ำตกพลิ้ว

  12,585

ระยอง - จันทบุรี ไปสักกี่ครั้ง ก็ยังอยากไปอีก

  12,032

เที่ยวเมืองจันท์ วันธรรมดาก็เที่ยวได้

  5,046

ทริปเดียวเที่ยวสองเมืองต้องห้ามพลาด | ตะลอนชิม ตะลอนชิล จันทบุรี-ระยอง

  9,243

...พาเที่ยวดูพุงปลา ในอุโมงค์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน1ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  43,454

เที่ยวไทยเท่สไตล์ลึกซึ้งที่"ชุมชนริมน้ำเมืองจันท์"

  11,525

จันทบุรีเมืองที่มีดีมากกว่าทะเล

  27,208

น้ำตกพริ้ว จันทบุรี

  2,429

หาดเจ้าหลาว จันทบุรี

  15,034

“มาเที่ยวกัน ที่จันทบุรี ” .......ความรู้สึกดีๆ มีมากกว่ารอยยิ้มและความทรงจำ.......

  33,353

วัดหัวใจไปสุดฟ้า สิบหกคนแปลกหน้า "พิชิตผาหินกูบ"

  21,893