ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

มองคล้ายๆได้ฟิว หมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับ

หนีเมืองกรุงไปพักผ่อนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ช่วงโควิดทางศูนย์ฯ จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแค่วันละไม่เกิน 250 คนเท่านั้น จุดกางเต็นท์จะเป็นสนามหญ้ากว้างๆ อยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน สามารถนำเต็นท์ไปกางได้แต่ต้องลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน ใช้บัตรประชาชน (รถ 1 คัน ลงทะเบียน 1 คน) เจ้าหน้าที่จะชี้แจงกฏในการเข้าพัก เช่น ห้ามใช้เครื่องเสียงทุกชนิดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามส่งเสียงดังหลัง 4 ทุ่ม สิ่งอำนวยความสะดวก

หนีเมืองกรุงไปพักผ่อนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ช่วงโควิดทางศูนย์ฯ จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแค่วันละไม่เกิน 250 คนเท่านั้น จุดกางเต็นท์จะเป็นสนามหญ้ากว้างๆ อยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน สามารถนำเต็นท์ไปกางได้แต่ต้องลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน ใช้บัตรประชาชน (รถ 1 คัน ลงทะเบียน 1 คน) เจ้าหน้าที่จะชี้แจงกฏในการเข้าพัก เช่น ห้ามใช้เครื่องเสียงทุกชนิดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามส่งเสียงดังหลัง 4 ทุ่ม สิ่งอำนวยความสะดวก

หนีเมืองกรุงไปพักผ่อนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ช่วงโควิดทางศูนย์ฯ จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแค่วันละไม่เกิน 250 คนเท่านั้น จุดกางเต็นท์จะเป็นสนามหญ้ากว้างๆ อยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน สามารถนำเต็นท์ไปกางได้แต่ต้องลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน ใช้บัตรประชาชน (รถ 1 คัน ลงทะเบียน 1 คน) เจ้าหน้าที่จะชี้แจงกฏในการเข้าพัก เช่น ห้ามใช้เครื่องเสียงทุกชนิดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามส่งเสียงดังหลัง 4 ทุ่ม สิ่งอำนวยความสะดวก

หนีเมืองกรุงไปพักผ่อนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ช่วงโควิดทางศูนย์ฯ จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแค่วันละไม่เกิน 250 คนเท่านั้น จุดกางเต็นท์จะเป็นสนามหญ้ากว้างๆ อยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน สามารถนำเต็นท์ไปกางได้แต่ต้องลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน ใช้บัตรประชาชน (รถ 1 คัน ลงทะเบียน 1 คน) เจ้าหน้าที่จะชี้แจงกฏในการเข้าพัก เช่น ห้ามใช้เครื่องเสียงทุกชนิดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามส่งเสียงดังหลัง 4 ทุ่ม สิ่งอำนวยความสะดวก

หนีเมืองกรุงไปพักผ่อนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ช่วงโควิดทางศูนย์ฯ จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแค่วันละไม่เกิน 250 คนเท่านั้น จุดกางเต็นท์จะเป็นสนามหญ้ากว้างๆ อยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน สามารถนำเต็นท์ไปกางได้แต่ต้องลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน ใช้บัตรประชาชน (รถ 1 คัน ลงทะเบียน 1 คน) เจ้าหน้าที่จะชี้แจงกฏในการเข้าพัก เช่น ห้ามใช้เครื่องเสียงทุกชนิดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามส่งเสียงดังหลัง 4 ทุ่ม สิ่งอำนวยความสะดวก

2 วัน 1 คืน..นอนดูดาว รับลมหนาว ที่บ้านไร่แสนสุข จ.เพชรบูรณ์

  313

ท่องเที่ยวจังหวัดอุดร เช่ารถอุดรขับเองอย่างสบายใจ

  676

สวนป่าเบญจกิติ....ปอดแห่งใหม่ของคนกรุง

  1,442

หนีเมืองกรุงไปพักผ่อนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ช่วงโควิดทางศูนย์ฯ จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแค่วันละไม่เกิน 250 คนเท่านั้น จุดกางเต็นท์จะเป็นสนามหญ้ากว้างๆ อยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน สามารถนำเต็นท์ไปกางได้แต่ต้องลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน ใช้บัตรประชาชน (รถ 1 คัน ลงทะเบียน 1 คน) เจ้าหน้าที่จะชี้แจงกฏในการเข้าพัก เช่น ห้ามใช้เครื่องเสียงทุกชนิดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามส่งเสียงดังหลัง 4 ทุ่ม สิ่งอำนวยความสะดวก

หนีเมืองกรุงไปพักผ่อนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ช่วงโควิดทางศูนย์ฯ จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแค่วันละไม่เกิน 250 คนเท่านั้น จุดกางเต็นท์จะเป็นสนามหญ้ากว้างๆ อยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน สามารถนำเต็นท์ไปกางได้แต่ต้องลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน ใช้บัตรประชาชน (รถ 1 คัน ลงทะเบียน 1 คน) เจ้าหน้าที่จะชี้แจงกฏในการเข้าพัก เช่น ห้ามใช้เครื่องเสียงทุกชนิดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามส่งเสียงดังหลัง 4 ทุ่ม สิ่งอำนวยความสะดวก

หนีเมืองกรุงไปพักผ่อนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ช่วงโควิดทางศูนย์ฯ จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแค่วันละไม่เกิน 250 คนเท่านั้น จุดกางเต็นท์จะเป็นสนามหญ้ากว้างๆ อยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน สามารถนำเต็นท์ไปกางได้แต่ต้องลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน ใช้บัตรประชาชน (รถ 1 คัน ลงทะเบียน 1 คน) เจ้าหน้าที่จะชี้แจงกฏในการเข้าพัก เช่น ห้ามใช้เครื่องเสียงทุกชนิดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามส่งเสียงดังหลัง 4 ทุ่ม สิ่งอำนวยความสะดวก