ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

 เทศกาล

115ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษา

  1,322
รีวิวโดยChalermchai Lertanansit
 Ho Chi Minh City Vietnam 30 ธันวาคม 2558

Lost in Vietnam

  622

Giving alms, a slice of Chiang Khan’s culture

  1,222

แห่เทียนพรรษา เทศกาลงานประเพณีใหญ่แห่งเมืองอุบลฯ

  12,510

ใส่บาตรข้าวเหนียว เก็บเกี่ยววัฒนธรรมอันดีงามที่เชียงคาน จังหวัดเลย

  31,208