ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

จุดชมวิวแม่น้ำโขง(ห้วยทรายมาน) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ภูทอก..ฝากบอก..ว่า..รักและคิดถึง

ภูทอก..ฝากบอก..ว่า..รักและคิดถึง

ภูทอก..ฝากบอก..ว่า..รักและคิดถึง

+ + ป า ง อุ๋ ง . , ปางอุ๋งเป็นที่ ที่ผมสามารถอยู่ได้ทั้งวัน ไปที่นี้ก็หลายครั้งแล้ว แต่ก็อยากไปอีก เหมือนที่นี้มันมีมนต์สะกดอะไรบางอย่าง ให้่ผมอยากจะกลับไปที่นี้อีก

สวัาดีครับ เนื่องจากผมเป็นคนจังหวัดลพบุรี ชอบในการถ่ายภาพจีงเก็บภาพมุมสูง พระปรางค์สามยอด และศาลพระกาศ ซึ่งเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองของชาวลพบุรีมายาวนาน พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายน (พ.ศ. 1720 - 1773) โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724 - ประมาณ 1757) เพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมืองละโว้หรือลพบุรี ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรกัมพูชา แต่เดิมภายในปราสาทประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง ปราสาททิศใต้ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) สี่กร และปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปรัชญาปารมิตาสองกร ศาลพระกาฬ ศาลพระกาฬ หรือเดิมเรียกว่า ศาลสูง เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าพ่อพระกาฬ เทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอำนาจ เป็นโบราณสถานและศาสนสถานที่ตั้งอยู่กลางวงเวียนชื่อ วงเวียนศรีสุนทร บนถนนนารายณ์มหาราช ในเขตตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอดและเส้นทางรถไฟสายเหนือ ฝากติดตามผลงาน facebook=Tc:chayview

Bukruk Urban Arts Festival @เจริญกรุง

  6

สายลม ภูเขา และธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์

  14

จับมือที่รัก พัก พาร์ค 'สเตย์'

  1,728

สวัาดีครับ เนื่องจากผมเป็นคนจังหวัดลพบุรี ชอบในการถ่ายภาพจีงเก็บภาพมุมสูง พระปรางค์สามยอด และศาลพระกาศ ซึ่งเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองของชาวลพบุรีมายาวนาน พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายน (พ.ศ. 1720 - 1773) โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724 - ประมาณ 1757) เพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมืองละโว้หรือลพบุรี ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรกัมพูชา แต่เดิมภายในปราสาทประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง ปราสาททิศใต้ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) สี่กร และปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปรัชญาปารมิตาสองกร ศาลพระกาฬ ศาลพระกาฬ หรือเดิมเรียกว่า ศาลสูง เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าพ่อพระกาฬ เทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอำนาจ เป็นโบราณสถานและศาสนสถานที่ตั้งอยู่กลางวงเวียนชื่อ วงเวียนศรีสุนทร บนถนนนารายณ์มหาราช ในเขตตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอดและเส้นทางรถไฟสายเหนือ ฝากติดตามผลงาน facebook=Tc:chayview