ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

ดูพระอาทิตย์ตกที่อ่านนาง กระบี่

สู่แดนพุทธภูมิ วัดถ้ำวัวแดง "วัดถ้ำวัวแดง"  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ  ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363  ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้    สำหรับถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตามซอกหลืบถ้ำมีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่ที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ำวัวแดง ด้วยบันไดทางขึ้น 1,041 ขั้น ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา นอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว บริเวณยอดเขายังมีถ้ำอื่น ๆ อีก เช่น ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ชมสวนกุหลาบพันปีที่ดอยช้างมูบ

  74

ชมท้องฟ้าเปลี่ยนสี ที่ผาหำหด

  33
รีวิวโดยBaimai Ben
 ภูผาหมอก จังหวัดตรัง 25 พฤษภาคม 2558

หนีร้อนไปนอนหนาวที่ภูผาหมอก

  2,048

สู่แดนพุทธภูมิ วัดถ้ำวัวแดง "วัดถ้ำวัวแดง"  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ  ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363  ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้    สำหรับถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตามซอกหลืบถ้ำมีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่ที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ำวัวแดง ด้วยบันไดทางขึ้น 1,041 ขั้น ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา นอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว บริเวณยอดเขายังมีถ้ำอื่น ๆ อีก เช่น ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

สู่แดนพุทธภูมิ วัดถ้ำวัวแดง "วัดถ้ำวัวแดง"  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ  ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363  ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้    สำหรับถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตามซอกหลืบถ้ำมีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่ที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ำวัวแดง ด้วยบันไดทางขึ้น 1,041 ขั้น ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา นอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว บริเวณยอดเขายังมีถ้ำอื่น ๆ อีก เช่น ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

สู่แดนพุทธภูมิ วัดถ้ำวัวแดง "วัดถ้ำวัวแดง"  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ  ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363  ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้    สำหรับถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตามซอกหลืบถ้ำมีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่ที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ำวัวแดง ด้วยบันไดทางขึ้น 1,041 ขั้น ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา นอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว บริเวณยอดเขายังมีถ้ำอื่น ๆ อีก เช่น ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

สู่แดนพุทธภูมิ วัดถ้ำวัวแดง "วัดถ้ำวัวแดง"  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ  ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363  ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้    สำหรับถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตามซอกหลืบถ้ำมีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่ที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ำวัวแดง ด้วยบันไดทางขึ้น 1,041 ขั้น ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา นอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว บริเวณยอดเขายังมีถ้ำอื่น ๆ อีก เช่น ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

สู่แดนพุทธภูมิ วัดถ้ำวัวแดง "วัดถ้ำวัวแดง"  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ  ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363  ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้    สำหรับถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตามซอกหลืบถ้ำมีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่ที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ำวัวแดง ด้วยบันไดทางขึ้น 1,041 ขั้น ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา นอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว บริเวณยอดเขายังมีถ้ำอื่น ๆ อีก เช่น ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

สู่แดนพุทธภูมิ วัดถ้ำวัวแดง "วัดถ้ำวัวแดง"  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ  ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363  ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้    สำหรับถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตามซอกหลืบถ้ำมีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่ที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ำวัวแดง ด้วยบันไดทางขึ้น 1,041 ขั้น ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา นอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว บริเวณยอดเขายังมีถ้ำอื่น ๆ อีก เช่น ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

สู่แดนพุทธภูมิ วัดถ้ำวัวแดง "วัดถ้ำวัวแดง"  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ  ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363  ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้    สำหรับถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตามซอกหลืบถ้ำมีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่ที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ำวัวแดง ด้วยบันไดทางขึ้น 1,041 ขั้น ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา นอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว บริเวณยอดเขายังมีถ้ำอื่น ๆ อีก เช่น ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

สู่แดนพุทธภูมิ วัดถ้ำวัวแดง "วัดถ้ำวัวแดง"  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ  ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363  ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้    สำหรับถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตามซอกหลืบถ้ำมีความสวยงาม มีศาลาการเปรียญอยู่ที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ำวัวแดง ด้วยบันไดทางขึ้น 1,041 ขั้น ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา นอกจากถ้ำวัวแดงแล้ว บริเวณยอดเขายังมีถ้ำอื่น ๆ อีก เช่น ถ้ำแสงจันทร์ ถ้ำน้ำ ฯลฯ ที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน