ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

จังหวัดแพร่

 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 6 ตนรักชีวิตของตน สะดุ้งกลัวความตายฉันใด สัตว์อื่นก็รักชีวิตตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า อนึ่ง ตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น จึงไม่ควรสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการก่อความทุกข์ให้แก่คนอื่น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภาพประกอบ พระประธาน วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

รูปภาพโดย Sugar Free
  วังศิลาแลง จังหวัดแพร่ 16 พฤษภาคม 2559

"วังศิลาแลง" เกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก และการกัดเซาะของน้ำที่ไหลผ่านมาช้านาน เกิดเป็นหินรูปทรงประหลาด สวยงาม น่าอัศจรรย์ ช่วงฤดูร้อนเหมาะกับการมาเที่ยวชม เนื่องจากระดับน้ำต่ำ สามารถเดินไปตามทางน้ำได้ และยังเป็นที่เล่นน้ำคลายร้อนยอดนิยมของที่นี่ด้วยค่ะ

48 ชั่วโมง ที่ "แพร่" ไม่อยากให้เมืองนี้เป็นแค่ "ทางผ่าน"

  1,148

พาชมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงาม ของ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม

  1,469

วัดพระธาตุช่อแฮ

  820

เงียบสงบ เย็นสบาย หนีร้อนไปเที่ยวถ้ำ

เงียบสงบ เย็นสบาย หนีร้อนไปเที่ยวถ้ำ