ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

จังหวัดยโสธร

 

ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง เป็นวัดคู่ยโสธรมาตั้งแต่สร้างเมือง (บ้านท่าสิงห์เดิม) โบราณสถาน ที่สำคัญในวัดมี 2 แห่ง คือ พระธาตุยโสธร(พระธาตุอานนท์) และหอไตร

พระธาตุก่องข้าวน้อย

  • Jukkris  ขอบคุณครับ 10 ปีที่ผ่านมา
  • Nutthaseth  งดงาม 10 ปีที่ผ่านมา

บรรยายกาศตอนเย็น ริมน้ำชี ยโสธร เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตคนริมชี กับการประมงเล็กๆ และแหล่งผ่อนคลาย และออกกำลังกาย ของชาวยโสธรค่ะ

บุญบั้งไฟยโสธร

  2,274

บางครั้งระหว่างทาง..ก็สวยงามกว่าปลายทาง จ.ยโสธร 25-1-57