ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

จังหวัดพิจิตร

 

ขับมอไซด์ ชมวิว

  2,723

ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเเรียกว่าอะไร เลยบึงสีไฟ จ.พิจิตร ถ่ายเมื่อนานมาแล้วครับ ตอนที่เขากำลังเริ่มสร้าง

ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเเรียกว่าอะไร เลยบึงสีไฟ จ.พิจิตร ถ่ายเมื่อนานมาแล้วครับ ตอนที่เขากำลังเริ่มสร้าง

ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเเรียกว่าอะไร เลยบึงสีไฟ จ.พิจิตร ถ่ายเมื่อนานมาแล้วครับ ตอนที่เขากำลังเริ่มสร้าง

ยามเย็นย่ำค่ำกับบึงสีไฟ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด แหล่งอาศัยของนกหลายชนิด