ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วัดโลกยสุธาราม มีโอกาสได้ไปไหว้พระ เก็บมาฝากครับ สวยงาม มากๆ

หลง(ใหล)ในอยุธยา

  2,274

มาแล้ว ไม่เห็นกรองแก้วมาขายดอกไม้เลย ?