ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

When Flowers Bloom @ Big Tae Garden

  293

บ้านผาปัง(พัง) ชุมชนเล็กๆ แวดล้อมไปด้วยขุนเขา เงียบสงบ ผู้คนอัธยาศัยดีเป็นกันเอง เคยเป็นเส้นทางเดินทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  300