ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

คำบรรยายภาพ

ประตูท่าแพ ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประตูเมืองทางทิศตะวันออก สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพญามังราย เมื่อแรกตั้งเมืองเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู

ความคิดเห็น

  0 ความคิดเห็น
แผนที่
กราฟความพึงพอใจ