ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

คำบรรยายภาพ

"สวนสนบ่อแก้ว (สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว)" อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษ และเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสนสามใบ และยูคาลิบตัส

ความคิดเห็น

  0 ความคิดเห็น
แผนที่
กราฟความพึงพอใจ