ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

คำบรรยายภาพ

วัดบ้านเก่า หรือ วัดวังก์วิเวการามเดิม ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี 2496 เป็นวัดที่ "หลวงพ่ออุตตมะ" ได้ร่วมกับชาวกะเหรี่ยง และชาวมอญ ที่อพยพเข้ามา ช่วยกันก่อสร้าง โดยบริเวณดังกล่าวเรียกว่า “สามประสบ” ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ และแม่น้ำรันตีไหลผ่าน

ความคิดเห็น

  0 ความคิดเห็น
แผนที่
กราฟความพึงพอใจ