ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
December 2013
 1. ยามเย็นย่ำค่ำกับบึงสีไฟ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด แหล่งอาศัยของนกหลายชนิด
April 2013
January 2013
 1. ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเเรียกว่าอะไร เลยบึงสีไฟ จ.พิจิตร ถ่ายเมื่อนานมาแล้วครับ ตอนที่เขากำลังเริ่มสร้าง
 1. จำนวนคนโหวต
  • 2
   thumbs up
  • 0
   thumbs down
 2. แผนที่
 3. กราฟความพึงพอใจ