ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
May 2019
March 2017
May 2016
August 2015
May 2015
March 2015
December 2014
November 2014
September 2014
 1. ทองแท้ไม่กลัวไฟ คนจริงไม่กลัวอุปสรรค ..........จงเชื่อมั่นในการทำความดี............
 1. พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์" นี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหาอภิสมัย พุทธชยันตีครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในประเทศต่างๆ ที่มีชาวพุทธเข้มแข็งได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองในวาระนี้เป็นเวลา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2553-2555 เช่น ในประเทศศรีลังกา พม่า อินเดีย เป็นต้น โดยพุทธอุทยานนั้นตั้งอยู่ใกล้ๆกับทางขึ้นน้ำตกสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก #thailand #Temple #thai
 1. จำนวนคนโหวต
  • 8
   thumbs up
  • 0
   thumbs down
 2. แผนที่
 3. กราฟความพึงพอใจ