วัดน้ำเงิน (วัดปากน้ำแขมหนู)

around the go : วัดน้ำเงิน หรือเรียกชื่อเต็มๆว่า วัดปากน้ำแขมหนู พระอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากพืนที่แห่งนี้ติดกับทะเล ทำให้โครงสร้างเกิดการชำรุดผุกร่อน จึงหาวิธีการทำให้โครงสร้างแข็งแรงและคงทด เพื่อประกอบกิจของสงฆ์ได้
ลักษณะเด่น คือการนำวัสดดุที่เป็นเซรามิกมาใช้เพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันปูนสึกกร่อน รวมถึงสีที่ใช้มีความคล้าย จานชามเซรามิกสมัยโบราณ ซึ่งทำให้วัดแห่งนี้มีความโด่ดเด่นแล้วร่วมสมัยสุดๆ
location
- วัดปากน้ำแขมหนู
- ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่
- จังหวัด จันทบุรี
ใครผ่านไปอย่าลืมไปชื่นชมความงามและสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรงดงามกันด้วยนะ บอกเลยว่าสวยงามและอย่าลืมอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านแถวนั้นด้วยนะ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/uJzESh

#วัดปากน้ำแขมหนู #aroundthego