ตั้งใจไปถ่ายน้ำตก แต่ได้ผีเสื้อแทน

ด้วยเหตุฝนทิ้งช่วงนานไป ปริมาณน้ำที่ไหลลงธารน้ำจึงมีน้อยไม่มากพอที่จะเกิดความงดความของตัวน้ำตก  ผู้เขียนจึงได้ปรับแผนใหม่ด้วยการตระเวณถ่ายฝูงผีเสื้อ ที่มีอยู่มากมายทั้งเล็กใหญ่ ด้านหน้าที่ทำการ อช.น้ำตกเจ็ดคต เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวที่เดินทางมาแล้ว..