ด้วยความสวยงามจึงกลับมาเยือนอีกครั้ง

ชุมชนขอบด้ง 

บ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

บ้านขอบด้ง ตั้งอยู่ระหว่างสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางกับบ้านนอแล เป็นหมู่บ้านของชาวมูเซอดำและมูเซอแดง ห่างจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร อาศัยอยู่ร่วมกัน คนที่นี่นับถือผี มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน และยังมีโครงการมัคคุเทศก์น้อย ที่อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้งเพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขา ให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็กๆด้วย

 

จุดชมวิวที่บ้านขอบด้ง เข้าทางโรงเรียนขอบด้ง ซึ่งห่างออกไปประมาณ 3กิโลเมตร ที่นี่เป็นชุมชนชาวเขาที่เราสามารถมองเห็นวิวภูเขา หมู่บ้าน และไร่สตรอเบอรี่ได้อย่างสวยงามอีกจุดหนึ่ง 

  • การเดินทางที่จะสะดวก
  • รถจักรยานยนต์ (แนะนำที่มีเกียร์ครับ)
  • รถยนต์ส่วนตัว