จุดเช็คอินท่องเที่ยววัดใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพฯ มุมมองใหม่ที่สวยกว่า

   สำหรับการเดินทางท่องเที่ยววัดใจกลางเมืองหลวงของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถใช้เวลาได้ 1 วัน ไปได้ถึง 9 วัดเลยที่เดียว.. แต่ก็อาจจะใช้เวลาน้อยลงหน่อยในสถานที่แต่ละวัด แต่ให้ดี 3-4 วัด ต่อ1วัน ถือว่ากำลังดีนะสำหรับการเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่และกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และชมความสวย และที่มาของประวัติศาสตร์ของไทย

    และที่สำคัญการเดินทางไปแต่ละวัดก็จะมีมุมมองที่แตกต่าง ในเรื่องความเป็นมา มุมของความสวยงามที่คุณจะได้สัมผัสและพบเจอร์แตกต่างกันไป ผมคิดว่านี่คือมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งที่ตัวเราจะได้เข้าไปหาประสบการณ์และได้เรียนรู้ในแต่ละสถานที่ของวัดนั้นๆ

1.วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

2.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์)  คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

3.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)  คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

4.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

5.วัดประยูรวงศสวาสวรวิหาร  คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

6.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร  คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

7.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

8.วัดเทพธิดารามวรวิหาร  คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

9.วัดราชนัดดารามวรวิหาร  คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

10.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)  คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

11.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  คลิก..อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 

การเข้าวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้นได้..และรู้สึกสบายใจเมื่อได้เข้าไปในสถานที่แห่งนั้น ได้ทำบุญและสักการะบูชาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเราและครอบครัว