"บาดแผล ได้มา เจ็บ แต่เดียวมันก็หายไป แต่..ความอิ่มเอมและประทับใจ จนเป็นเรื่อง และมีเรื่องเล่า นี่สิคงอยู่ตลอดกาล.."

           เดียวมีโอกาส จะไปโซนทั้งหมดเลย