ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
 
2 วัด สองฝั่งริมแม่เจ้าพระยา ณ ท่าเตียน วัดอรุณวราราม ราชวรมหาวิหาร
  • โพสต์-1
  ให้ภาพพาไป •  พฤษภาคม 13, 2561
  • โพสต์-2
  ให้ภาพพาไป •  พฤษภาคม 13 , 2561

  2 วัด สองฝั่งริมแม่เจ้าพระยา ณ ท่าเตียน

  วันนี้มีโอกาสเดินทางมาท่าเตียน จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชม 2 วัดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา คือ วัดโพธิ์ และ วัดอรุณ การเดินทางระหว่าง 2 วัด สามารถใช้ท่าเรือข้ามฝากท่าเตียนได้ ถ้าใครมีรถสามารถนำรถมาจอด (มีค่าจอด) ด้านหลังวัดโพธิ์ หรือจอดที่ราชนาวีสโมสร (แต่จะเดินไกลหน่อย) หรือจอดที่วัดอรุณ

  http://www.facebook.com/rin.narin.31
   

  - วัดแรกคือ "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร" เดิมเรียกว่า "วัดโพธาราม" หรือ "วัดโพธิ์" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  ในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐาน"พระพุทธไสยาสน์" หรือที่เรียกกันว่า "พระนอนวัดโพธิ" เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

  พระพุทธไสยาส มีการประดับมุกประณีตศิลป์ที่ฝ่าพระบาททั้ง ๒ ข้าง ซ้าย-ขวา เป็นรูปอัฎฐตดรสตมงคล หรือมงคล ๑๐๘ ประการ

  • โพสต์-3
  ให้ภาพพาไป •  พฤษภาคม 13 , 2561

  - วัดที่ 2 "วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร" (วัดแจ้ง) เดิมเรียกว่า "วัดมะกอก" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร

  ที่นี่มีพระปรางค์" ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทย ตัวพระปรางค์เดิมสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา

  ยักษ์วัดแจ้ง