ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (Khung Kraben Bay Deve Center) จ.จันทบุรี
  • โพสต์-1
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  สำหรับใครที่ชื่นชอบในธรรมชาติและบรรยากาศอันร่มรื่นของป่าชายเลนแล้วละก็ รับรองเลยว่า ถ้ามีโอกาสมายัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยัง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นต้องถูกอกถูกใจกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลตัวน้อย ที่รอวันเติบใหญ่เพื่อจะคืนความสมดุลให้กับท้องทะเลอีกครั้ง

  • โพสต์-2
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่บริเวณ อ่าวคุ้งกระเบน มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่ หากบริเวณป่าชายเลนริมชายฝั่งทะเลที่จะพาไปชมในวันนี้ มีพื้นที่ราวๆ 200 ไร่ เป็นไปตามพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นำมาพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงยังเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมพร้อมๆ ไปกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงชายฝั่ง ก็พลอยจะมีแหล่งอาหารและรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น และผลประโยชน์ต่อไปที่จะตามมาก็คือการสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกเช่นกัน

  ทั้งนี้ พื้นที่โดยรอบของป่าชายเลน นักท่องเที่ยวสามารถใช้ สะพานเดินศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ในการเที่ยวชมตามจุดต่างๆ พร้อมกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนที่ติดอยู่ตรงศาลาเล็กๆ ให้ได้ทราบอยู่เป็นระยะ เริ่มต้นเส้นทางกันบริเวณ ศาลาที่ 1 กำเนิดอ่าวคุ้งกระเบน จุดนี้จะอธิบายลักษณะการกำเนิดอ่าวคุ้งกระเบน และป่าชายเลน ตามทฤษฎีธรณีสัณฐาน ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เพื่อนำสิ่งที่ได้มาใช้ประกอบการเที่ยวชมยังจุดอื่นๆ ต่อไป เมื่อเดินผ่านจากจุดแรกมาแล้ว ตลอดสองข้างทางนั้นร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณที่ขึ้นอย่างหนาแน่น และต้นไม้บางต้นจะมีป้ายชื่อวงศ์ติดกำกับเอาไว้ พร้อมกันนั้นเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆ ก็จะพบศาลาย่อยถัดๆ ไป ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งต้นแสม ลำพู โกงกาง ว่ามีความพิเศษ หรือมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง เรียกว่า นอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้ว ก็ยังจะได้ความรู้กลับบ้านไปอีกด้วย

  • โพสต์-3
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15, 2556
  • โพสต์-4
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  ขณะเดียวกันระหว่างเส้นทางในบางช่วงที่เดินชมนั้น นักท่องเที่ยวยังจะได้เห็น สัตว์น้ำตัวเล็กๆ เป็นต้นว่า ปลาตีน ปูแสม หรือแม้กระทั่ง แมงดาทะเล ที่พากันออกมาอวดโฉม ต้อนรับผู้มาเยือนซึ่งแสดงถึงความเจ้าบ้านที่ดี กระทั่งเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆ ก็จะมาถึง ศาลาชมวิว ที่สร้างยื่นออกไปในอ่าวสามารถมองเห็นแนว ป่าชายเลน ที่ทอดตัวยาวขนานไปกับผืนน้ำอย่างสวยงาม อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในการประกอบอาชีพทำประมงชายฝั่ง ซึ่งใครจะเรียกว่าเป็นตู้กับข้าวของผู้คนในฐานถิ่นนี้ก็ไม่ผิด เพราะยิ่งป่าชายเลนมีความสมบูรณ์มากเท่าไร สัตว์น้ำย่อมเจริญเติบโตและมีชุกชุมเป็นเงาตามตัว ชาวบ้านจึงยังคงรูปแบบในการดำเนินชีวิตด้วยการจับสัตว์น้ำเหมือนเคยไม่เปลี่ยนแปลง

  ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลต้องยกย่องใน พระอัจฉริยะภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่ ป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรี เท่านั้น ทว่าโครงการตามพระราชดำริอื่นๆ ที่ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ นั่นก็เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรของพระองค์ท่าน และผลสำเร็จจากการทรงงานของพระองค์ท่าน ที่ตกแก่ราษฎรไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ก็ล้วนแต่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จริงๆ

  ขอขอบคุณ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออก ที่แนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยวในโครงการ "เที่ยวไทยตามรอยพระราชดำริ "
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง (ระยอง จันทบุรี)
  โทรศัพท์. 038-655-420-1, 038-664-585 โทรสาร. 038-655-422

  • โพสต์-5
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  Note

  - สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน นั้นมีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมกับศาลาที่ให้ข้อมูลต่างๆ รวมกันทั้งหมด 10 จุด กระจายตัวอยู่เป็นระยะ

  - ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าคุ้งกระเบน และป่าอ่าวแขมหนู

  - สำหรับโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานใดที่สนใจเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมป่าชายเลน และต้องการวิทยากรบรรยาย ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0 3943 3216-8 , 0 3943 3210

  - ทางศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน มีบริการห้องพัก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ อย่างการพายเรือคายัคไว้บริการอีกด้วย

  • โพสต์-6
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15, 2556

  Editor's Comment

  • จุดเด่น:
  • ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และคอยเลี้ยงปากท้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย
  • จุดด้อย:
  • ระยะทางบนสะพานเดินไม้ที่มีความยาวถึง 1 กิโลเมตรกว่า เด็กๆ ที่มาเที่ยวชม รวมถึงผู้ใหญ่บางคนอาจรู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีอากาศร้อนด้วยแล้ว คงทำให้หมดสนุกได้ง่ายๆ
  • ข้อสรุป:
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศที่มีความน่าสนใจในจังหวัดจันทบุรี ที่สามารถใช้เวลาในช่วงวันหยุดพักผ่อนสำหรับครอบครัว พาเจ้าตัวน้อยมาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน อันเป็นการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักธรรมชาติกันตั้งแต่วัยเยาว์
  คะแนน
  • โพสต์-7
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  ข้อมูลทั่วไป

  ที่อยู่ : ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  GPS : 12.571389, 101.900278

  เบอร์ติดต่อ : 0 3943 3216-8 แฟกซ์ : 0 3943 3209

  E-mail : kkbrdsc@yahoo.com

  เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 -17.00 น.

  ช่วงเวลาแนะนำ : ช่วงเวลาประมาณ 09.00 - 11.00 น. หรือช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 - 17.00 น.

  ไฮไลท์ : ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน

  กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของป่าชายเลน

  • โพสต์-8
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  วิธีการเดินทาง

  จากกรุงเทพฯ ให้ใช้ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรี กระทั่งถึงช่วงกิโลเมตรที่ 301-302  ให้เลี้ยวขวาที่แยกหนองสีงา จากนั้นวิ่งตรงเข้ามาตามเส้นทางหลักเรื่อยๆ อีกประมาณ 27 กิโลเมตร ซึ่งจะผ่านทั้งวัดวังหิน วัดรำพัน วัดท่าศาลา และเมื่อถึงทางแยกที่ตัดกับทางจะไปคุ้งวิมาน ก็ให้เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าตรงไปซักระยะ จะมีป้ายบอกจุดหมายคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอยู่ตลอดทาง


  • โพสต์-9
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 19, 2556