ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
  • โพสต์-1
  Sutima •  กุมภาพันธ์ 06 , 2557

  สมบูรณ์แบบ _ ไม่มี

  ยากเหลือเกินที่จะมี_คนดีพร้อม

  ยากจะหอมไปทุกอย่างเหมือนดังฝัน

  ยากจะสมปรารถนาสารพัน

  ยากจะบรรลุล่วงทุกห้วงคิด

  _ _ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทุกสิ่ง

  ไม่มีใครดียิ่ง อย่างวิจิตร

  ไม่มีใครแพรวพราว ราวนิมิตร

  ไม่มีใครโสภิต ทุกประเภท

  _ _ ธรรมดาปุถุชนคนของโลก

  มีสุขโศกเกิดดับกับสังสาร

  จะหาคนผุดผ่องก่องตระการ

  เฉกบัวบานใสพิสุทธิ์หยุดเสียที

  _ _ _ _ _ ว . ว ชิ ร เ ม ธี _ _ _ _ _

   

  • โพสต์-2
  Sutima •  กุมภาพันธ์ 07, 2557
  • โพสต์-3
  Sutima •  กุมภาพันธ์ 07, 2557

  ...แม้นไม่มี... เงินทอง..มากองล้น 
  ...อาจดูเหมือน..ยากจน..ที่คนเห็น 
  ...แต่หากเรา..พอใจ..สิ่งที่เป็น 
  ...ก็อยู่เย็น..เป็นสุข..หมดทุกข์ใจ...