ทุ่งดอกไม้คอสมอสได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดของสระบุรี ตั้งอยู่ถัดจากเขาพระบาทพระพุทธบาทน้อยในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี (ดูแผนที่) ทุ่งศิริสมัยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการบอกต่อเพียงลำพัง ผู้เข้าชมแห่กันไปที่ทุ่งเพื่อชมความงามของดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานรวมถึงถ่ายภาพพล็อตเรื่องพื้นที่ 6,400 ตารางเมตรที่ตั้งฉากหลังเป็นภูเขา ผู้เยี่ยมชมสถานที่น่าสนใจสังเกตเห็นว่าพวกเขาชื่นชมเป็นอย่างยิ่งว่ามันยังไม่เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญและซ่อนตัวจากประชาชนทั่วไป จองโรงแรมใกล้กับ Cosmos Flower place พร้อมข้อมูลล่าสุด ส่วนลด expedia ในราคาถูกผู้ดูแลของสนามสุขสุขชีวาแสงเดือนอธิบายว่าสนามเริ่มขึ้นในปี 2560 ด้วยความภักดีต่อ Aj Ajcharawadee Wongsakon นักบวชชาวพุทธผู้นับถือ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครูชาวพุทธและนักสังคมสงเคราะห์ที่เคารพนับถือ อย่างไรก็ตามผู้บรรยายเห็นว่าศักยภาพของสนามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูหนาวและแสดงความปรารถนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบและสระบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวบ้านช่วยปกป้องพระพุทธบาทค้างคาวน้อยจากการถูกขายให้กับนักลงทุนเพื่อผลิตคอนกรีต

สนามแห่งนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นสถานที่พักผ่อนกับร้านกาแฟและร้านขายของที่ระลึกของชาวพุทธ ชาวบ้านขายพืชและผลิตในพื้นที่ซึ่งจะเปิดจนถึงวันที่ 30 ธันวาคมปีนี้และอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 4-6 มกราคมปีหน้า