เขาใหญ่ 22 สิงหาคม 2564

รับลม ชมธรรมชาติ สูดดินกลิ่นโอโซน ณ อุทยานแห่งขาติเขาใหญ่ นำเสนออีกหนึ่งมุมมอง อยากให้ทุกๆ คน ได้ลองเข้ามาสัมผัส...