@อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ต้อนรับฤดูหนาว การเดินทางจากตัวจังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่ อ.วังน้ำเขียว ก่อนจะขึ้นเขาวังน้ำเขียว จะมีทางเข้าแยกด้านซ้ายมือ มีป้ายสีเขียว "อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา" ในช่วงนี้จะมีการปล่อยน้ำจากช่องระบายไหลลงสู่ลำธาร เหมาะแก่การชมทัศนียภาพ และการพักผ่อน ไปชมภาพกันครับ