กังหันลม รับลมหนาว @เขายายเที่ยง ตอน 2

เที่ยวพักผ่อนวันหยุดยาว วันนี้จะพามาเที่ยวชมกังหันลมเขายายเที่ยง แนะนำให้ขึ้นมาช่วง 07:00-09:00 จะมีแสงแดดสาดส่อง สร้างงามงดงามให้แก่ธรรมชาติ วันนี้แดดจะแรงมาก แต่ยังพอมีลมเย็นๆ พัดผ่าน อาจเนื่องด้วยอยู่บนเขาสูง ไปชมภาพกันครับ