ชมวิว เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ต้อนรับเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ช่วงนี้อากาศที่วังน้ำเขียวเย็นสบายถึงขั้นหนาว แต่ก็ยังมีแสงแดดพอให้ไออุ่น โดยพื้นที่วังน้ำเขียวจะเป็นเนินเขาเล็กๆ เรียงรายสลับเป็นทิวเขาสวยงาม การเดินทางสะดวกเพราะไม่ต้องขึ้นเขาสูงชัน จุดแนะนำวันนี้คือบริเวณเขาแผงม้า ทางเข้าไปชมฝูงวัวกระทิง ชมภาพกันเลยครับ