เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ วิกิพีเดีย

วันนี้จะพามาชมจุดไฮไลท์ คือสะพานรถไฟลอยน้ำ และจุดชมวิวบริเวณใกล้ๆ สันเขื่อน บรรยากาศเย็นสบายวิวทิวทัศน์สวยงาม ไปชมภาพกันนะครับ