เหรียญกษาปณ์

เหรียญกษาปณ์ หรือ วัตถุที่ใช้แทนเงินตรา 
เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องได้พบเห็นกันอยู่ทุกวัน
แต่หลายคนอาจไม่ได้สังเกตุว่า วัดที่อยู่บนเหรียญต่างๆนั้น มีวัดอะไรบ้าง?

เหรียญที่เราใช้กันเป็นประจำ และเห็นผ่านตาบ่อยๆ ก็จะมีเหรียญราคา 10 บาท , 5 บาท , 2 บาท , 1 บาท , 50 สตางค์ , 25 สตางค์ 
แต่นอกจาก 6 เหรียญนี้ ก็ยังมีอีก 3 เหรียญ ที่ไม่ได้นำออกมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ เหรียญราคา 10 สตางค์ , 5 สตางค์ และ 1สตางค์
ซึ่งทั้ง 3 เหรียญนั้น มีความจำเป็นในทางบัญชี โดยเฉพาะการคิดภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเศษสตางค์ได้

ตัวผมเองเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆในประเทศไทย
อยู่ๆวันหนึ่งผมได้นั่งมองเหรียญ และเกิดสงสัยถึงวัดในเหรียญต่างๆ จึงได้ทำการค้นข้อมูล และ เริ่มเดินทางไปตามวัดที่อยู่บนเหรียญ
จนในที่สุด ผมก็ได้เดินทางตามรอยเหรียญทั้ง 9 จนครบ และจะขอแบ่งปันข้อมูล โดยเรียงตามลำดับ จากมูลค่ามากไปน้อย ดังนี้

1.เหรียญ 10 บาท


วัดที่อยู่บนเหรียญ 10 บาท คือพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร


วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ
ที่อยู่ของวัด : ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
พิกัด : 13.743698, 100.4890062.เหรียญ 5 บาท


วัดที่อยู่บนเหรียญ 5 บาท คือพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง
ที่อยู่ของวัด : ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พิกัด : 13.766572, 100.5141013.เหรียญ 2 บาท 


วัดที่อยู่บนเหรียญ 2 บาท คือพระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร


วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก
ที่อยู่ของวัด : ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
พิกัด : 13.753834, 100.5066404.เหรียญ 1 บาท


วัดที่อยู่บนเหรียญ 1 บาท คือพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวงชั้นพิเศษ


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต
ที่อยู่ของวัด : ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พิกัด : 13.751586, 100.4926265.เหรียญ 50 สตางค์


วัดที่อยู่บนเหรียญ 50 สตางค์ คือพระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร


วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา
ที่อยู่ของวัด : ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด : 18.804917, 98.9220756.เหรียญ 25 สตางค์


วัดที่อยู่บนเหรียญ 25 สตางค์ คือพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร


วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวพุทธทั่วไป
ที่อยู่ของวัด : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด : 8.410980, 99.9661347.เหรียญ 10 สตางค์


วัดที่อยู่บนเหรียญ 10 สตางค์ คือพระเจดีย์ วัดพระธาตุเชิงชุม 


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จะมีงานมนัสการพระธาตุประจำปี เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือนยี่
ที่อยู่ของวัด : ริมหนองหาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
พิกัด : 17.164156, 104.1533468.เหรียญ 5 สตางค์


วัดที่อยู่บนเหรียญ 5 สตางค์ คือพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร


องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมายาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า
ที่อยู่ของวัด : ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พิกัด : 13.819580, 100.0602909.เหรียญ 1 สตางค์


วัดที่อยู่บนเหรียญ 1 สตางค์ คือพระธาตุ วัดพระธาตุหริภุญชัย พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร


วัดพระธาตุหริภุญชัย อีกหนึ่งวัดสำคัญของล้านนา ภายในวัดมีการบรรจุพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้า (พระเกศาธาตุ)
ที่อยู่ของวัด : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พิกัด : 18.577316, 99.007885นี่เป็นทั้ง 9 วัด ที่ผมได้ตามรอยเหรียญกษาปณ์ของไทยไป
เป็น 9 วัดที่มีประวัติที่ยิ่งใหญ่ และ มีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ล่ะพื้นที่ และ ยุคสมัย
9 วัดที่ผมคิดว่าประชาชนคนไทยทุกคนควรไปให้ได้ อย่างน้อย 1 วัด

การเดินทางไปยัง 9 วัดนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากแค่ความสงสัยในเหรียญที่อยู่ในกระเป๋า
มันเป็นการเดินทางที่เริ่มจากสิ่งเล็กๆ แต่สำหรับผม สิ่งที่ได้กลับมามันยิ่งใหญ่มาก
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้ศึกษา และ ประสบการณ์ที่ได้รับในแต่ล่ะสถานที่
หรือจะเป็นแนวคิด และ ภูมิปัญญา ที่ได้รับระหว่างการเดินทาง

แต่สุดท้าย ไม่ว่าตัวผมจะได้อะไรจากการเดินทางไปยังวัดทั้ง 9 ในครั้งนี้ ก็คงไม่ได้สำคัญกับผู้ที่เข้ามาอ่านแต่อย่างใด
สิ่งที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่ผมหวังก็คือ ความรู้ แนวคิด และ ความเพลิดเพลินที่ผู้อ่านจะได้จากการอ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้
เรื่องราวที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายนัก แต่เชื่อว่า เป็นเรื่องราวที่น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายคน ไม่มาก ก็น้อย...

ปล. หากรูปถ่าย หรือ ข้อมูลที่เขียนมานั้น ผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ