เดินทางจากเชียงใหม่ไปปายกับรถตู้ รถแวะระหว่างทางให้ผู้โดยสารสามารถเข้าห้องน้ำและพักด่ืมประมาณ 20 นาทีที่ Road View Coffee & Restaurants ซึ่งเป็นร้านน่ารัก ๆ ริมถนน แวะแล้วอยากให้รถหยุดต่อเป็นชั่วโมง บรรยากาศน่านั่งมากมาย แถมร้านนี้มีห้องพักไว้บริการนักท่อ