Salt Mine Berchtesgaden

Salt Mine Berchtesgaden
(เหมืองเกลือ ณ เมืองแบร์กเทสกาเดน เขตแดนประเทศเยอรมนี ติดกับประเทศออสเตรีย)

"เปิดประสบกาณ์ไปกับการสำรวจเหมืองเกลือที่มีอายุยาวนานกว่า 500 ปี"

โดยเริ่มต้นจากการสำรวจเหมืองเกลือด้วยการสวมชุดชาวเหมืองแบบดั้งเดิมและนั่งรถรางไฟฟ้า จากนั้นก็พร้อมเดินทางเข้าไปสำรวจยังถ้ำเกลือและทะเลสาบใต้ภูเขาที่เต็มไปด้วยความงดงามแสง สี และเสียง ทำให้ผู้เข้าชมได้พบกับประสบการณ์ของชาวเหมืองใต้ดิน และนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกลือหลากหลายประเภทให้ได้เลือกชมและเลือกซื้อ ซึ่ง ณ ปัจจุบันเหมืองเกลือแห่งนี้ยังคงใช้งานอยู่จริงอีกด้วย

https://www.salzbergwerk.de/en

Facebook : Jewels of Romantic Europe - อัญมณีแห่งโรแมนติกยุโรป

#SaltMineBerchtesgaden #SaltMine