ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
Backpackergraphy เที่ยวไปตามใจฝัน
  1. มีนาคม 2560
   ลิสต์รีวิว
   • 1รีวิว
   • 1สถานที่
   • 0รูปภาพ
  2. สถานที่
 1. 17 ก.พ.
  โดย Computer  

  Backpackergraphy เที่ยวไปตามใจฝัน

    วัดสวนดอก/วัดบุปผาราม (Wat Suandok/Wat Buppha Ram) จังหวัดเชียงใหม่

  วัดสวนดอกสร้างขึ้นในภายในเวียงสวนดอก ซึ่งเป็นเขตพระราชอุทยานในสมัยราชวงศ์มังราย โดยมีปูชนียสถานและปูชียวัตุ ได้แก่ พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา พระเจ้าเก้าตื้อ เป็นพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ พระพุทธปฏิมาค่าคิง และกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ
  1. กุมภาพันธ์ 2560
   สถานที่เช็คอิน
   • 1จังหวัด
   • 1สถานที่
   • 1รูปภาพ
  2. สถานที่
 1. 13 พ.ย.
  โดย Computer  

  Backpackergraphy เที่ยวไปตามใจฝัน

    ภูบักได จังหวัดเลย

  ทะเลหมอกภูบักได อ.ภูเรือ จ.เลย
  1. พฤศจิกายน 2559
   สถานที่เช็คอิน
   • 1จังหวัด
   • 1สถานที่
   • 2รูปภาพ
   ลิสต์รีวิว
   • 1รีวิว
   • 1สถานที่
   • 0รูปภาพ
 1. 13 พ.ย.
  โดย Computer  

  Backpackergraphy เที่ยวไปตามใจฝัน

    ภูบักได จังหวัดเลย

  ทะเลหมอก และเกาะกลางหมอกยามเช้า ณ ภูบักได อ.ภูเรือ จ.เลย