ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

#บางครั้ง การที่เราเดินทาง เราได้เจอผู้คนมากมาย . . .ระหว่างทาง เราก็ลาจากผู้คนเหล่านั้น จากการเดินทาง . . .เช่นกัน

..ศรัทธาที่ร่วมสาน ก่อเกิดสะพานสู่แดนธรรม #บางครั้ง

 • ทนงศักดิ์  บนฟ้าสว่างสดใส
  พื้นแผ่นดินเขียวอุดม
  สะพานเปี่ยมศรัทธา
  6 ปีที่ผ่านมา
 • ทนงศักดิ์  บนฟ้าสว่างสดใส
  พื้นแผ่นดินเขียวอุดม
  สะพานเปี่ยมศรัทธา
  6 ปีที่ผ่านมา
 • ทนงศักดิ์  บนฟ้าสว่างสดใส
  พื้นแผ่นดินเขียวอุดม
  สะพานเปี่ยมศรัทธา
  6 ปีที่ผ่านมา
 • ทนงศักดิ์  บนฟ้าสว่างสดใส
  พื้นแผ่นดินเขียวอุดม
  สะพานเปี่ยมศรัทธา
  6 ปีที่ผ่านมา