ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

ร่องรอยกระสุนจากความขัดแย้งทางความคิด ฝังลงไปในแผ่นหิน ระหว่างทางไป #ลานหินปุ่ม