ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
Namee Be Bear
 1. "ดอยสวนยาหลวง" ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างเส้นทางจากหมู่บ้านขึ้นดอยสวยยาหลวง จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ทั้งสองข้างทางก็จะพบกับสวนกาแฟ ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหมู่บ้านที่นี่
  1. ธันวาคม 2562
   • 1จังหวัด
   • 2สถานที่
   • 12รูปภาพ
  2. สถานที่
  3. Tagged photos
 1. "ดอยผาผึ้ง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์ 3 มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน สูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร ซึ่งบริเวณยอดดอยไม่มีต้นไม้ใหญ่ส่วนมากเป็นทุ่งหญ้าคา และบนยอดยังสามารถชมบรรยากาศทัศนียภาพได้ 360 องศา แถมสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ด้วยเช่นกัน
 1. "ดอยสวนยาหลวง" ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างเส้นทางจากหมู่บ้านขึ้นดอยสวยยาหลวง จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ทั้งสองข้างทางก็จะพบกับสวนกาแฟ ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหมู่บ้านที่นี่
 1. "ดอยภูแว" | เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ จ.น่าน (ทริป 2 วัน 1 คืน) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ยอดดอยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,837 เมตร ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 4 ชั่วโมง
  1. พฤศจิกายน 2562
   • 1จังหวัด
   • 1สถานที่
   • 12รูปภาพ
  2. Tagged photos
 1. "ดอยภูแว" | เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ จ.น่าน (ทริป 2 วัน 1 คืน) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ยอดดอยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,837 เมตร ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 4 ชั่วโมง