ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
December 2016
 1. วัดวังคำ สถาปัตยกรรมก่อสร้างแบบวัดจากเมืองลาว แต่วัดอยู่ที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ ^_^
July 2016
 1. คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 16 ผู้ที่มีความคิดน้อย ย่อมนิยมชมชื่นในปัญญาแห่งมนุษย์ในปัจจุบัน และเหยียดดูถูกบรรพชนของตนเอง แต่ผู้ที่มีวิจารณญาณย่อมพินิจนับถือบูรพชนหรือโบราณชนเป็นอย่างดี โดยฐานะที่เป็นผู้ร่วมก่อกำเนิดศิลปวิทยาและประดิษฐ์วัตถุหรือในศิลปวิทยา นั้นๆ ได้ มนุษย์อีกคนหนึ่งไม่สามารถคิดเช่นนั้นได้ เมื่อเห็นว่าเหมาะดีแล้วก็นำเอาไปใช้ศึกษาและปฏิบัติตาม กล่าวโดยเฉพาะศิลปวิทยา หมู่หรือคณะ หรือว่าบุคคลที่บรรลุความเจริญจำต้องนับถือความรู้ของกันและกัน จำต้องศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ของกันและกัน เพราะเหตุนี้ ผู้มุ่งความเจริญจึงพากันพยายามศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามกำลังความ สามารถ เหล่านี้เป็นข้อแสดงถึงความเอาอย่างหรือความตามกันในความรู้ แม้ในทางความประพฤติก็เช่นเดียวกัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภาพประกอบ วิหารลายคำ วัดวังคำ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
June 2015
 1. อ. เขาวง จ.กาฬสินธุ์ : สัมัสวิถีชีวิตพอเพียง พออยู่ พอกิน ตามแนวพระราชดำริ
March 2015
December 2014
 1. วัดสวย ... เสียดายไปไม่ตรงช่วงงานบุญ วัดเลยปิด ไม่ให้เข้าชม ........ ไปจากบ้าน 133 กม. ขับรถทางลูกรังอีก เกือบ 9 กม. ปล. อยากได้เลนส์วาย แง่ๆๆ เก็บภาพไม่หมด T^T"
 1. แสงแห่งความศรัทธา .... ขอบใจน้องน้ำหวาน Montratikarn Labboonluang ที่ช่วยชี้เป้า หาวัดนี้จนเจอ ขับรถหลงอยู่นาน ... เออ ไปทางลูกรังเกือบ 9 กม.
 1. จำนวนคนโหวต
  • 1
   thumbs up
  • 0
   thumbs down
 2. แผนที่
 3. กราฟความพึงพอใจ