ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
Wittayakorn Khamlar
  1. ตุลาคม 2559
   สถานที่เช็คอิน
   • 1จังหวัด
   • 1สถานที่
   • 8รูปภาพ
   ลิสต์รีวิว
   • 2รีวิว
   • 2สถานที่
   • 0รูปภาพ
  2. สถานที่
  • Wittayakorn   บ้านน้ำคะ ม.6 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ชุมชนม้งบ้านน้ำคะ – สานก๋วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยมีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก สวนสมุนไพรของเลาท้าว และ การจักสาน การประดิษฐ์เครื่องเงิน การแปรรูปสมุนไพร การประดิษฐ์ผ้าปักลายชาวเขา และ มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า หน่วยน้ำคะ และมีคนเลื่อกชื่อ บ้านน้ำคะ, บ้านน้ำคะ – สานก๋วย และ บ้านน้ำค๊ะ

   พิกัด ที่นอนพักจุดที่ 1
   19.368861, 100.473208
   ตรงนี้ศูนย์ กศน. อันนี้ให้บอกเจ้าหน้าที่ครู กศน. หรือผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้านหมู่ 6

   พิกัดบ้านผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตรงนี้ถ่ายภาพได้สวยที่สุดละครับ
   19.369085, 100.471281

   พิกัด ที่นอนพักจุดที่ 2
   19.352225, 100.474373
   ตรงนี้มีบ้านพักอยู่ 2 หลัง แล้วแต่จะจ่ายค่านอนบ้านพักนะครับ

   คลิป เดินทางไป
   https://youtu.be/ziGkBHSrFZM

   คลิป ทะเลหมอกยามเช้าที่บ้านน้ำคะ
   กำลังอัพโหลดคลิป

   คลิป เดินทางกลับ
   https://youtu.be/gXxiVaB885s
   02 พฤศจิกายน 2559 18:32:39 • Edited 02 พฤศจิกายน 2559 18:33:13
  • Niphon   อยู่ตรงไหนของพะเยาครับ 02 พฤศจิกายน 2559 18:30:24