ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

"พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนพื้นบ้านวัดฝั่งคลอง" จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชุนไทยพวน ความเป็นอยู่และประวัติศาสตร์ของจังหวัดและชุมชนโดยจัดแสดงองค์ความรู้ของชุมชนไทยพวนไว้ในห้อง "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน" นอกจากนี้ยังมีการสาธิตสอนทำไข่เค็มใบเตย เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าท้องถิ่น #พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนพื้นบ้านวัดฝั่งคลอง #ไทยพวน #nakhonnayok #DarutTravel

  658

"อุโมงค์ไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม" โดดเด่นด้วย อุโมงค์ไผ่ ที่ปรกคลุมให้ความร่มเย็น ร่มรื่น นอกจากเย็นกาย แล้วยังเย็นใจด้วยอุโบสถที่มีพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ให้ได้กราบไหว้ #วัดจุฬาภรณ์วนาราม #อุโมงค์ไผ่ #nakhonnayok #DarutTravel

  591