Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

 ศาสนสถานและ สถานที่ทางประวัติศาสตร์

วัดป่าภูก้อน วัดสวยกลางหุบเขา

วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี | สักการะองค์พระใหญ่ ความศรัทธา ท่ามกลางผืนนาสีเขียว

  16,774

บริเวณพระองค์ใหญ่ วิวสวยขึ้นมาง่าย (กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง)