Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

จังหวัดแพร่

 

รู้หรือไม่ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซ่อนอยู่ภายใน คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ หรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชม อยู่บนถนนคุ้มเจ้า (ข้างสวนสุขภาพ ร. 9) ไม่เสียค่าเข้าชมครับ แต่มีกล่องรับบริจาคเพื่อการบำรุงรักษา เจ้าพิริยเทพวงศ์อุดร เจ้าหลวงเมืองแพร่คนสุดท้ายสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2435 คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโอ่โถง มีประตู หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐถือปูนทั้ง 2 ชั้น ไม่มีการฝังเสาเข็มแต่ใช้ไม้ซุงท่อนเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่รองรับฐานเสาทั้งหลัง ในความงดงาม คุ้มแห่งนี้ก็มีความโหดร้ายซ่อนตัวอยู่ที่ใต้่ถุน เพราะมันคือคุก จัดแสดงโซ่ตรวน รูปภาพการลงโทษ ห้องข้างในที่เห็นเป็นห้องตรงกลาง ซึ่งเป็นห้องทึบ แสงสว่างลอดเข้าไปไม่ได้ ห้องนี้ใช้คุมขังทาสบริวารที่ทำผิดร้ายแรง

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 6 ตนรักชีวิตของตน สะดุ้งกลัวความตายฉันใด สัตว์อื่นก็รักชีวิตตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า อนึ่ง ตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น จึงไม่ควรสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการก่อความทุกข์ให้แก่คนอื่น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภาพประกอบ พระประธาน วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

"วังศิลาแลง" เกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก และการกัดเซาะของน้ำที่ไหลผ่านมาช้านาน เกิดเป็นหินรูปทรงประหลาด สวยงาม น่าอัศจรรย์ ช่วงฤดูร้อนเหมาะกับการมาเที่ยวชม เนื่องจากระดับน้ำต่ำ สามารถเดินไปตามทางน้ำได้ และยังเป็นที่เล่นน้ำคลายร้อนยอดนิยมของที่นี่ด้วยค่ะ

เงียบสงบ เย็นสบาย หนีร้อนไปเที่ยวถ้ำ

21 จุดเช็คอิน ► UNSEEN แ พ ร่ ◄ เมืองรอง...ต้องห้ามพลาด !!!

  58,692

สองวันหนึ่งคืน กับทะเลหมอกที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมจังหวัดแพร่

  2,047

48 ชั่วโมง ที่ "แพร่" ไม่อยากให้เมืองนี้เป็นแค่ "ทางผ่าน"

  23,353

เงียบสงบ เย็นสบาย หนีร้อนไปเที่ยวถ้ำ