Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

จังหวัดชัยนาท

 

สิงหา...พาแม่เที่ยว

  6,165

รีวิวสถาปัตยกรรมอันงดงามวัดดอนเจดีย์ หนึ่งในUnseenของชัยนาท

  4,453

Unseen Chainat!!!lสะพานลูกบวบข้ามบึงกระจับใหญ่ไปเกาะเมืองท้าวอู่ทอง

  21,580

...วิถีชีวิตกับสายน้ำของชาวบ้านธรรมามูล... การที่เราได้ไปถ่ายภาพตามชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายตามชนบทหรือพื้นที่ธรรมชาติต่างอำเภอในชัยนาท มักทำให้เราได้เรียนรู้ถึงบทเรียนอันล้ำค่าของชีวิตมนุษย์อยู่เสมอ นี่แหละคือการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แท้จริง ได้เปิดโลกกว้างรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต

UNSEEN CHAINAT สะพานลูกบวบข้ามบึงกระจับใหญ่ ไปเกาะเมืองท้าวอู่ทอง

...วิถีชีวิตกับสายน้ำของชาวบ้านธรรมามูล... การที่เราได้ไปถ่ายภาพตามชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายตามชนบทหรือพื้นที่ธรรมชาติต่างอำเภอในชัยนาท มักทำให้เราได้เรียนรู้ถึงบทเรียนอันล้ำค่าของชีวิตมนุษย์อยู่เสมอ นี่แหละคือการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แท้จริง ได้เปิดโลกกว้างรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต