Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

จังหวัดน่าน

 

"ดอยผาผึ้ง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์ 3 มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน สูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร ซึ่งบริเวณยอดดอยไม่มีต้นไม้ใหญ่ส่วนมากเป็นทุ่งหญ้าคา และบนยอดยังสามารถชมบรรยากาศทัศนียภาพได้ 360 องศา แถมสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ด้วยเช่นกัน

"ดอยผาผึ้ง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์ 3 มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน สูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร ซึ่งบริเวณยอดดอยไม่มีต้นไม้ใหญ่ส่วนมากเป็นทุ่งหญ้าคา และบนยอดยังสามารถชมบรรยากาศทัศนียภาพได้ 360 องศา แถมสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ด้วยเช่นกัน

"ดอยภูแว" | เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ จ.น่าน (ทริป 2 วัน 1 คืน) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ยอดดอยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,837 เมตร ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 4 ชั่วโมง

"ดอยภูแว" | เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ จ.น่าน (ทริป 2 วัน 1 คืน) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ยอดดอยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,837 เมตร ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 4 ชั่วโมง

ภาพที่ 3/2560 : พระธรรมคุ้มครองเมือง พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัว สูง 9 เมตร คอยคุ้มครองประชาชนชาวน่านนครให้อยู่เย็นเป็นสุข .... ครับ

ล่องแก่งลำน้ำว้า : สายผจญภัย ต้องไปสักครั้ง

  14,377

ดอยภูแว | เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ จ.น่าน (ทริป 2 วัน 1 คืน)

  16,482

เดอะแก๊งปากหมาฯ พาหลงไป...นอนป่าท้าฝน ณ สกาดดี อ.ปัว จ.น่าน

  4,563

ฤดูฝน ชวนทุกคนไปเที่ยวชมนาขั้นบันไดในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านนะครับ กำลังมีข้าวเขียว ๆ สวย ๆ สวยงาม ผู้คนอัธยาศัยดี สูดอากาศบริสุทธิ์ ยิ้นรับกับสายฝนและสายหมอกที่ชุ่มฉ่ำ โอบกอดภูเขา แล้วเอามาเล่าให้เพื่อนฟังกันแบบผมนะครับ

ฤดูฝน ชวนทุกคนไปเที่ยวชมนาขั้นบันไดในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านนะครับ กำลังมีข้าวเขียว ๆ สวย ๆ สวยงาม ผู้คนอัธยาศัยดี สูดอากาศบริสุทธิ์ ยิ้นรับกับสายฝนและสายหมอกที่ชุ่มฉ่ำ โอบกอดภูเขา แล้วเอามาเล่าให้เพื่อนฟังกันแบบผมนะครับ

ฤดูฝน ชวนทุกคนไปเที่ยวชมนาขั้นบันไดในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านนะครับ กำลังมีข้าวเขียว ๆ สวย ๆ สวยงาม ผู้คนอัธยาศัยดี สูดอากาศบริสุทธิ์ ยิ้นรับกับสายฝนและสายหมอกที่ชุ่มฉ่ำ โอบกอดภูเขา แล้วเอามาเล่าให้เพื่อนฟังกันแบบผมนะครับ

ฤดูฝน ชวนทุกคนไปเที่ยวชมนาขั้นบันไดในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านนะครับ กำลังมีข้าวเขียว ๆ สวย ๆ สวยงาม ผู้คนอัธยาศัยดี สูดอากาศบริสุทธิ์ ยิ้นรับกับสายฝนและสายหมอกที่ชุ่มฉ่ำ โอบกอดภูเขา แล้วเอามาเล่าให้เพื่อนฟังกันแบบผมนะครับ