Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

จังหวัดเชียงใหม่

 

ขึ้นพารามอเตอร์ เชียงใหม่

  8,606

เที่ยวเชียงใหม่.....สวนสนบ่อแก้ว

  5,610

พญาเสือโคร่ง ของปีที่แล้วครับ ปล. โพสแรกครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ

ครั้งหนึ่ง ณ น้ำตกผาดอกเสี้ยว หรือ น้ำตกรักจังจากละครดัง "รักจัง" เป็นอีกหนึ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม

ฤดูสีเขียว กับนาขั้นบันได

เที่ยวสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง เชียงใหม่