Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

จังหวัดกำแพงเพชร

 

จุดชมวิวกิ่วกระทิง ที่ความสูง 890 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

จากกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ อช.คลองลาน กำแพงเพชร

จะผ่านไปกี่ฤดูช่องเย็นก็ไม่เคยร้อน

ความสูง 1,340 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีสายลม พัดผ่านและหมอกปกคลุมอยู่เสมอ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

สองวันคืนเดียว เที่ยวกำแพงฯ

  2,855

เที่ยวแบบไม่เหงา...อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

  13,810

พิชิตยอดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 18 - 20 พ.ย. 2558