Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

จังหวัดลำพูน

 

ยามเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกที่ลานหน้าพระธาตุฯ

เทศกาลโคมแสนดวง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

  712

เดอะแก๊งปากหมาฯ พาหลง ไปเดินเล่นเมืองลี้ หนีร้อนไปดอยช้าง สัมผัสหมู่บ้านกระเหรี่ยงป่าแป๋

  1,827

นั่งรถไฟ ไปทำบุญ สรงน้ำพระธาตุฯ

  4,004

ครั้งแรกกับการได้มาไหว้พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

สะพานทาชมภู......สะพานรถไฟประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2 สะพานคอนกรีตสีขาวท่ามกลางขุนเขาสีเขียวในต้นฤดูฝน

Geminis Meteor shower ฝนดาวตกคนคู่ ณ สะพานทาชมภู จ.ลำพูน

เป็นสถานที่ๆเงียบสงบ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาว ช่วงเช้ามีหมอก ช่วงสายๆมีสายฝนโปรย เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในฝันเลยทีเดียว