Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

DESCRIPTION

...วิถีชีวิตกับสายน้ำของชาวบ้านธรรมามูล... การที่เราได้ไปถ่ายภาพตามชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายตามชนบทหรือพื้นที่ธรรมชาติต่างอำเภอในชัยนาท มักทำให้เราได้เรียนรู้ถึงบทเรียนอันล้ำค่าของชีวิตมนุษย์อยู่เสมอ นี่แหละคือการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แท้จริง ได้เปิดโลกกว้างรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต

COMMENTS

Map
Graphs of happiness