Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

DESCRIPTION

บ้านไม้ริมน้ำ >> บรรยากาศร้านติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านในย่านกรุงเก่า สถานที่ : 43/1, ม. 2 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.อยุธยา จ.อยุธยา โทร. 084-3293333

COMMENTS

Map
Graphs of happiness