Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

DESCRIPTION

วัดร่องเสือเต้น เชียงราย ศรัทธา สืบสาน สีน้ำเงิน สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย "พุทธา กาบแก้ว" หรือที่รู้จักในนาม "สล่านก" ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่เราๆ ท่านๆ รู้จักกนอย่างดี #เที่ยวเชียงราย #ไปเที่ยวด้วยกันครับ #รถพร้อมคนขับ #soupvancnx

COMMENTS

Map
Graphs of happiness