Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

DESCRIPTION

ยามเช้า.ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น..ในช่วงฤดูหนาว.... ลมแรง อุณหภูมิ 4 องศา อาบน้ำได้ ฟินมาก หนาวมาก ๆ ผานกแอ่น.จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นสวย ๆ ของภูกระดึง ห่างจากลานกางเต็นท์วังกวาง 2 กิโลนิด ๆ ไปกลับก็ 4 กิโลเมตร ต้องออกแต่เช้า ตี 5 เพื่อไปรอพระอาทิตย์ขึ้น...

COMMENTS

Map
Graphs of happiness