Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in
March 2018
  1. รู้หรือไม่ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซ่อนอยู่ภายใน คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ หรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชม อยู่บนถนนคุ้มเจ้า (ข้างสวนสุขภาพ ร. 9) ไม่เสียค่าเข้าชมครับ แต่มีกล่องรับบริจาคเพื่อการบำรุงรักษา เจ้าพิริยเทพวงศ์อุดร เจ้าหลวงเมืองแพร่คนสุดท้ายสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2435 คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโอ่โถง มีประตู หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐถือปูนทั้ง 2 ชั้น ไม่มีการฝังเสาเข็มแต่ใช้ไม้ซุงท่อนเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่รองรับฐานเสาทั้งหลัง ในความงดงาม คุ้มแห่งนี้ก็มีความโหดร้ายซ่อนตัวอยู่ที่ใต้่ถุน เพราะมันคือคุก จัดแสดงโซ่ตรวน รูปภาพการลงโทษ ห้องข้างในที่เห็นเป็นห้องตรงกลาง ซึ่งเป็นห้องทึบ แสงสว่างลอดเข้าไปไม่ได้ ห้องนี้ใช้คุมขังทาสบริวารที่ทำผิดร้ายแรง
August 2015
November 2014
  1. มาเที่ยวแพร่ซักวันสองวัน แล้วจะหลงรักแพร่
March 2014
  1. people vote
    • 1
      thumbs up
    • 0
      thumbs down
  2. Map
  3. Graphs of happiness